CWRDD Â’R TÎM

Mae ein tîm profiadol yn ymfalchïo mewn sefydlu perthynas hirdymor ar bob lefel o fewn y sefydliadau sy’n gwsmeriaid i ni, trwy bob rhan o’r gadwyn gyflenwi a chyda rhanddeiliaid. Cliciwch ar y lluniau i gael gwybod mwy.

YR UWCH DÎM ARWEINYDDIAETH

David Parr
David Parr

RHEOLWR GYFARWYDDWR

Gerard McGirr
Gerard McGirr

PRIF SWYDDOG MASNACHOL

Adrian Davies
Adrian Davies

CYFARWYDDWR PEIRIANNAU A CHLUDIANT

Alice Graham
Alice Graham

PENNAETH POBL AC YMGYSYLLTU

Ioan Roberts
Ioan Roberts

CYFARWYDDWR MASNACHOL - RHEILFFYRDD

Richard Tidmarsh
Richard Tidmarsh

CYFARWYDDWR SEILWAITH

Dr Simon Dunn
Dr Simon Dunn

CYFARWYDDWR CYN ADEILADU

Dave Clapham
Dave Clapham

CYFARWYDDWR CYLLID

TIM JAMES
TIM JAMES

CYFARWYDDWR RHEILFFYRDD

TÎM ARWEINYDDIAETH RHANBARTHOL

ANDY BEECH
ANDY BEECH

South-West England Operations Director

Ian Bayliss
Ian Bayliss

CYFARWYDDWR ARWYNEBAU

Ian Grimstead
Ian Grimstead

CYFARWYDDWR GWEITHREDIADAU DCWW A CHANOLBARTH LLOEGR

Mark Legge
Mark Legge

Operations Director for South Wales

OWAIN THOMAS
OWAIN THOMAS

Operations Director for North Wales

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page