Cystadleuaeth Ffotograffiaeth ICE

Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth ICE Wales Cymru bellach ar agor, ac mae’n bryd pleidleisio dros eich hoff lun.

Thema’r gystadleuaeth eleni yw: “Cipio neu ddathlu Peirianneg Sifil Cymru ar safleoedd adeiladu neu yn amgylchedd adeiledig Cymru”.

Mae Griffiths yn falch iawn bod un o’n prosiectau wedi cyrraedd y rhestr fer – Gwaith yng Nghynllun Amddiffyn Arfordir Hen Golwyn.

Byddai’n anrhydedd i ni gael eich pleidlais… dilynwch y ddolen isod i fwrw’ch pleidlais heddiw! Mae pob pleidlais yn cyfrif.

I bleidleisio, ewch i ICE Wales Cymru Photographic Competition 2022 voting | Institution of Civil Engineers (ICE) a dewis “Works at Old Colwyn Coastal Defence.”

Diolch am eich cefnogaeth!

Mae’r bleidlais ar agor i’r cyhoedd ac mae gennych chi tan ddydd Llun 30 Hydref am 17.00 i gymryd rhan.

Explore our sectors