GRIFFITHS YN DERBYN GWOBR AUR CYNLLUN CYDNABOD CYFLOGWYR

Yn gynharach eleni, llwyddodd Griffiths i symud i fyny o’r Wobr Arian gawsant yn Nghynllun Cydnabod Cyflogwyr y Lluoedd Arfog yn 2019 i sicrhau Gwobr Aur yn 2020.

Mae’r Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) yn annog cyflogwyr i gefnogi amddiffyn ac i ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Mae’r cynllun yn cwmpasu gwobrau efydd, arian ac aur i sefydliadau cyflogi sy’n addunedu, yn dangos neu’n eiriol dros amddiffyn a chymuned y lluoedd arfog, ac yn cysoni eu gwerthoedd â Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Gwrandewch ar yr hyn roedd y Wobr yn ei olygu i’n Cyfarwyddwr Prosiectau Mawr a’r cyn-aelod o’r Peirianwyr Brenhinol, Richard Bruten ac i’n Cynghorydd Adnoddau Dynol, Amanda Holmes, y mae ei phartner yn y lluoedd ar hyn o bryd:

 

Ein sectorau