GEODECHNEGOL
ADEILEDDAU

Mae peirianneg daear yn elfen allweddol mewn prosiectau seilwaith ac adeiladu, a dyma’n aml sy’n gyfrifol am y rhyngwyneb rhwng y ddaear ac adeileddau fel muriau cynnal, pontydd, twneli, ac adeiladau.

Mae gan dîm geodechnegol Griffiths ystod eang o sgiliau a phrofiadau sy’n cynnwys gosod gwaith dur, gosod estyll a gwaith brics. Mae hyn yn ein galluogi i ehangu ein gwasanaeth i gynnwys darpariaeth lawn ein hunain, nid yn unig o elfennau peirianneg daear prosiectau, ond yr adeileddau hefyd.

  • Concrit cyfnerthedig – Gosod gwaith dur, defnyddio systemau estyll pren a rhai wedi’u teilwra ar gyfer trawstiau, muriau, slabiau a sylfeini
  • Concrit Màs – Slabiau, rafftiau, gorchuddion, cicwyr a mowldiau llithro
  • Concrit wedi’i gastio’n barod – Gosod elfennau concrit sydd wedi’u castio’n barod, gan gynnwys trawstiau pontydd, slabiau llawr sylfaen ac unedau muriau cynnal
  • Adeiladu â modiwlau dur – Gosod rhannau o ddur ffabrigedig ar gyfer pontydd, llwyfannau, sylfeini, muriau brenhinbyst
  • Sylfeini pontydd ac adeiladau – Adeiladu ar ffurf stribedi, padiau, rafftiau a chapiau pileri

CASE STUDIES

EXPLORE MORE GEODECHNEGOL