SEILWAITH
TEITHIO LLESOL

Ers cyflwyno Deddf Teithio Llesol (Cymru) ym mis Medi 2014, mae tîm Griffiths wedi bod yn brysur yn adeiladu llwybrau teithio llesol mewn modd mwy diogel, mwy clyfar a mwy amgylcheddol gyfeillgar.

Mae Teithio Llesol yn golygu cerdded neu seiclo ar gyfer teithiau pob dydd byr. Mae’n cynnwys teithio i’r ysgol, i siopau, i’r gwaith, at wasanaethau ac i ganolfannau trafnidiaeth. Mae hefyd yn cynnwys defnydd o gadeiriau olwyn trydan neu sgwteri symudedd. Yn aml, bydd y llwybrau hyn wedi’u lleoli ar ochrau priffyrdd prysur, ac maent yn galw am waith cymhleth i reoli traffig a rhyngweithio â’r cyhoedd sy’n teithio a gofal wrth gynnal perthynas â rhanddeiliaid.

ASTUDIAETHAU ACHOS

ARCHWILIWCH MWY O SEILWAITH