SEILWAITH
CYFLEUSTODAU

Fel contractwr sydd wedi’i gymeradwyo ar gyfer holl brif ddarparwyr y cyfleustodau, mae ein profiad o gyflawni’r math hwn o waith yn cwmpasu adeiladu is-orsafoedd trydan a chytundebau fframwaith sy’n cynnwys y prif ddargyfeiriadau gwasanaeth ar gyfer:

 • Dŵr Cymru
 • Wessex Water
 • Gwaith ar ddŵr yfed
 • Gwasanaethau trydan tanddaearol ac uwchben
 • Nwy
 • Western Power Distribution
 • British Telecom
 • Gweithfeydd trin carthffosiaeth mawr

Rydym hefyd yn gallu cynnig dadansoddiad beirniadol o’r gofynion dargyfeirio gwasanaeth sy’n gysylltiedig â phrosiectau mawr ar briffyrdd ac yng nghanol dinasoedd. Llwyddwyd i sicrhau arbedion costau ac amser ar nifer o brosiectau trwy ailgynllunio ac addasu. Mae llawer o’r gwaith dargyfeirio mawr wedi’i gyflawni mewn ardaloedd prysur iawn a chanol dinasoedd gydag ychydig iawn o darfu trwy ddefnyddio drilio cyfeiriadol lle bynnag y bo’n addas.

Mae ein sectorau arbenigol ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer yn cynnwys y canlynol:

Ynni Biomas

Wedi gweithio ar nifer o brosiectau â phroffil uchel, mae gennym brofiad uniongyrchol o adeiladu gweithfeydd ynni biomas. Ymhlith y cynlluniau hynny, mae’r gwaith Ynni Biomas cyntaf yng Nghymru ar raddfa fasnachol i Western Wood Bioenergy, a Chyfleuster Boeler Biomas ym Melin Goed BSW ym Mhontnewydd-ar-Wy.

Ffermydd Gwynt

Mae ein sectorau arbenigol sy’n gysylltiedig â datblygu ffermydd gwynt yn cynnwys:

 • Adeileddau sylfaen mawr
 • Gwaith trydanol
 • Ffyrdd mynediad a gwaith coedwigaeth
 • Cloddio am gerrig ar y safle

Niwclear

Gallwn ddarparu gwasanaeth adeiladu a dymchwel llawn ar gyfer y sector niwclear a thanwydd glo ac rydym yn gontractwyr cymeradwy ar gyfer yr holl brif gynhyrchwyr pŵer.

Mae ein tîm profiadol, cwbl integredig yn gallu darparu gwasanaethau unrhyw le yn y Deyrnas Unedig.

CASE STUDIES

EXPLORE MORE SEILWAITH