RHEILFFORDD
CYNLLUNIAU HYGYRCHEDD

Mae gan Griffiths brofiad helaeth o ddarparu gwelliannau hygyrchedd i seilwaith rheilffordd. Gall y gwaith gwmpasu dylunio ac adeiladu, gan gynnwys camau 5-8 GRIP ar gynlluniau Mynediad i Bawb ar gyfer gorsafoedd wedi’u datblygu o ddogfennau GRIP 1-4. Ymhlith y prosiectau, mae pontydd troed Mynediad i Bawb newydd gyda lifftiau, gan gynnwys y systemau sylfaen i ddisodli rampiau mynediad a thanffyrdd. Caiff y gweithiau arferol eu hadeiladu i safonau llym Network Rail ac maent yn cynnwys gosod palmentydd botymog ar hyd pob platfform.

EXPLORE MORE RHEILFFORDD