RHEILFFORDD
PONTYDD, TRAPHONTYDD A THWNELI

Mae Griffiths wedi cwblhau dros 80 prosiect o’r fath yn llwyddiannus, gan gynnwys rhyngwynebau cymhleth rhwng pontydd rheilffordd, ffordd ac afonydd a gweithiau sylweddol i wella priffyrdd/cyffyrdd.

Roedd angen mewnbwn cynllunio manwl ar bob prosiect, a chyflawni gwaith dros dro cymhleth gydag adnoddau wedi’u neilltuo ar gyfer rheoli rhanddeiliaid ac ymgysylltu cymunedol drwy gadw cyswllt â’r cyhoedd.

ASTUDIAETHAU ACHOS

ARCHWILIWCH MWY O RHEILFFORDD