RHEILFFORDD
PEIRIANNEG SIFIL WRTH OCHR LLINELLAU AC ADEILADU DEPOS

Mae dylunio, adeiladu, ac ailddatblygu adeiladau gorsafoedd yn rhan annatod o bortffolio gwaith rheilffordd Griffiths. Mae hyn yn cynnwys:

  • Canopïau mynediad newydd gyda mynediad i’r anabl
  • Swyddfeydd tocynnau
  • Toiledau newydd
  • Adeiladau staff
  • Atgyweirio adeiladau a chanopïau
  • Gwaith ar dir cyhoeddus y tu mewn a’r tu allan i orsafoedd

Rydym hefyd yn cyflawni gwaith adfer ar Adeiladau Rhestredig er mwyn diogelu ein portffolio o adeiladau rheilffordd hanesyddol.

ASTUDIAETHAU ACHOS

ARCHWILIWCH MWY O RHEILFFORDD