Adrian Davies

Adrian Davies

CYFARWYDDWR PEIRIANNAU A CHLUDIANT

Adrian, ein Cyfarwyddwr Peiriannau a Chludiant, sy’n gyfrifol am gynnal ein hadran Peiriannau a Chludiant yn llwyddiannus. Drwy ganolbwyntio’i ymdrechion ar ddiogelwch, effeithlonrwydd a thechnoleg o’r radd flaenaf, mae Adrian yn dal i ganfod datrysiadau mwy cynaliadwy i broblemau pob dydd. Mae Adrian gyda ni ers 1990 ac wedi cyflawni nifer o swyddi Goruchwylio a Rheoli gwahanol i Griffiths. Yn ogystal â chyfoeth o brofiad amrywiol mewn Peirianneg Sifil, mae ganddo ddealltwriaeth gadarn hefyd o’r ffordd y mae busnes Griffiths yn gweithio.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • Aelod o Fwrdd y PSRO
  • Yn gyfrifol am drwydded gweithredwr y cwmni
  • Arddull rheoli naturiol sy’n ddelfrydol ar gyfer creu gweithlu amrywiol
  • Wedi profi’i hun yn arweinydd, yn ymroddedig i ganolbwyntio ar weledigaeth ddigarbon
  • Dros 30 mlynedd o waith mewn gwahanol swyddi yn y cwmni
  • Agwedd torchi llewys tuag at ddatrys problemau
Connect on Linked

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page