Alice Graham

Alice Graham

PENNAETH POBL AC YMGYSYLLTU

Alice yw’r Pennaeth Pobl ac Ymgysylltu yn Griffiths. Mae Alice yn weithiwr proffesiynol ymroddedig a phrofiadol gyda 25 mlynedd o brofiad ym maes Adnoddau Dynol. Gyda diddordeb mawr mewn pobl ac ymrwymiad i greu gweithle deniadol, mae Alice yn arwain y swyddogaethau Adnoddau Dynol a Chyflogres gyda ffocws ar sicrhau boddhad gweithwyr, twf a llwyddiant y sefydliad.

MCIPD – Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu

Connect on Linked

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page