Dave Clapham

Dave Clapham

CYFARWYDDWR CYLLID

Dave sy’n arwain swyddogaeth cyllid Griffiths, gan weithredu fel cynghorydd dibynadwy i'r uwch dîm arweinyddiaeth a chymorth i wneud penderfyniadau ariannol cadarn ar draws y busnes. Gyda dros 27 mlynedd o brofiad ar draws y diwydiannau Adeiladu, Deunyddiau Adeiladu a Gweithgynhyrchu, mae Dave wedi gweithio mewn uwch swyddi cyllid strategol mewn nifer o fusnesau rhestredig sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau seilwaith a gallu cynhyrchu sylweddol.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • Cymwysterau proffesiynol mewn peirianneg sifil (BEng) a chyfrifyddiaeth (ACMA, Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheoli)
  • Galluoedd cynhwysfawr ym maes arweinyddiaeth ariannol ar gyfer rhaglenni newid cymhleth ar raddfa fawr, gan gynnwys buddsoddiadau cyfalaf/seilwaith gwerth uchel a chynlluniau gweithredu TG
  • Profiad eang o’r diwydiant, o weithgynhyrchu trwm, gweithrediadau nifer uchel/gwerth isel i gontractau peirianneg technegol hirdymor ar draws y sectorau Amddiffyn, Adeiladu, deunyddiau Adeiladu ac Electroneg

 

Connect on Linked

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page