David Parr

David Parr

RHEOLWR GYFARWYDDWR

David ydy ein Rheolwr Gyfarwyddwr ac mae ganddo dros 28 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu ac mae wedi ennill enw da fel arweinydd strategol ac ysbrydolgar. Yn flaenorol, bu David yn Gyfarwyddwr yn yr adran peirianneg sifil yn Farrans, ble cafodd lwyddiant yn datblygu strategaeth fusnes ac yn goruchwylio datblygiad llyfr archebion llewyrchus. Mae ganddo dros 28 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, gyda phrofiad helaeth o gyflawni prosiectau seilwaith sylweddol ledled y Deyrnas Unedig.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • MEng, Peirianneg Sifil
  • MSc Gwella Busnes
  • Peiriannydd Siartredig
  • MICE
  • MIEI
  • MAPM
  • NEBOSH Arweinyddiaeth Iechyd a Diogelwch
Connect on Linked

EISIAU YMUNO Â’N TÎM?

Ewch i’n tudalen gyrfaoedd isod ac ymunwch â’n taith gyffrous.

Tudalen Gyrfaoedd

GYRFAOEDD

ADEILADU GWELL GYRFAOEDD

Swyddi gwag diweddaraf:

Tudalen Gyrfaoedd