Ian Grimstead

Ian Grimstead

CYFARWYDDWR GWEITHREDIADAU DCWW A CHANOLBARTH LLOEGR

Ian, ein Cyfarwyddwr Gweithrediadau, sy’n gyfrifol am ddarparu ein holl fframweithiau ar gyfer Dŵr Cymru a phrosiectau seilwaith yng Nghanolbarth Lloegr yn ddiogel ac yn effeithlon. Mae’n sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol yn cael eu dyrannu ac yn ysgogi’r arfer gorau a gwella parhaus ar draws yr adran.

Mae Ian yn Beiriannydd Siartredig sydd wedi bod yn y diwydiant peirianneg sifil am dros 30 mlynedd gan ymgymryd â swyddi amrywiol mewn cwmnïau ymgynghori a chontractio ac mae hynny’n ei alluogi i adnabod anghenion cwsmeriaid Griffiths yn gyflym a darparu gwasanaeth wedi’i deilwra.

Mae’n gallu gweld y ‘darlun mawr’ ac mae’n herio tîm Griffiths i weithio ar eu gorau ac i ddefnyddio eu casgliad o sgiliau yn briodol.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • Dros 30 mlynedd o arbenigedd mewn cyflawni prosiectau yn ddiogel yn y sectorau priffyrdd, pontydd, cludiant integredig, afonydd, gwastraff, rheilffyrdd a chyfleustodau.
  • Wedi darparu contractau hyd at £25M
  • Profiad helaeth mewn rheoli contractau, peirianneg gwerth, datrys problemau, gwerthuso a gwneud penderfyniadau ac arloesi
  • BEng (Anrh) Peirianneg Sifil
  • Peiriannydd Siartredig
  • Aelod o’r Sefydliad Priffyrdd a Chludiant

EISIAU YMUNO Â’N TÎM?

Ewch i’n tudalen gyrfaoedd isod ac ymunwch â’n taith gyffrous.

Tudalen Gyrfaoedd

GYRFAOEDD

ADEILADU GWELL GYRFAOEDD

Swyddi gwag diweddaraf:

Tudalen Gyrfaoedd