Ioan Roberts

Ioan Roberts

CYFARWYDDWR MASNACHOL - RHEILFFYRDD

Ioan ydy ein Cyfarwyddwr Masnachol Rheilffyrdd ac mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol dros yr uned busnes Rheilffyrdd.

Mae Ioan yn hen law ar reoli risg ac ychwanegu gwerth at brosiectau drwy reoli newid a pheirianneg gwerth ac ar hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus ei dimau. Fel Cyfarwyddwr Masnachol profiadol a chydwybodol sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol, mae Ioan wedi profi’i hun fel ysgogwr timau er mwyn sicrhau canlyniadau i’n cwsmeriaid lle mae pawb ar eu hennill.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • Dros 20 mlynedd o brofiad o beirianneg sifil ac adeiladu, yn cyflawni gwaith o fewn amserlenni tyn a gwaith sy’n cynnwys rhaglenni heriol.
  • Wedi darparu contractau sy’n amrywio yn eu gwerth o £100k i dro £40m.
  • Profiad helaeth mewn rheoli costau, caffael, a rheoli isgontractwyr, yn ogystal â llunio cyfrifon ar gyfer contractau.
  • Gwaith amlddisgyblaethol ar seilwaith Network Rail yn ogystal â dulliau cyfathrebu ar weithfeydd ffyrdd a thraffyrdd.

CYMWYSTERAU A CHYRFF PROFFESIYNO

  • BSc (Anrh)
  • MRICS
  • CEng
  • MCInstCES
  • PTS
  • CSCS
Connect on Linked

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page