Steve Tomkins

Steve Tomkins

RHEOLWR GYFARWYDDWR

Mae Steve yn uwch arweinydd sydd â phrofiad helaeth o ddatblygu ac arwain timau sy'n perfformio ar lefel uchel. Gyda dros 25 mlynedd o brofiad, mae gan Steve hanes cadarn o gyflawni prosiectau priffyrdd, rheilffyrdd, adfywio, seilwaith, a morol yn llwyddiannus. Mae’n cael ei gydnabod yn lladmerydd dros greu diwylliant o ymddiriedaeth a chynhwysiant sy’n grymuso unigolion i berfformio a chyflawni yn well.

SGILIAU

  • Hynod effeithiol yn cymell timau
  • Hanes o gyflawni prosiectau ar amser ac o fewn eu cyllideb
  • Ymrwymiad i gynnal y safonau uchaf o ran ansawdd, iechyd a diogelwch, a lles.
Connect on Linked

EISIAU YMUNO Â’N TÎM?

Ewch i’n tudalen gyrfaoedd isod ac ymunwch â’n taith gyffrous.

Tudalen Gyrfaoedd

GYRFAOEDD

ADEILADU GWELL GYRFAOEDD

Swyddi gwag diweddaraf:

Tudalen Gyrfaoedd