TIM JAMES

TIM JAMES

CYFARWYDDWR RHEILFFYRDD

Tim sy’n arwain y tîm Rheilffyrdd a Geodechnegol yn Griffiths ac ef hefyd ydy Uwch Swyddog Gweithredol y cwmni sy’n gyfrifol am Gynghrair Craidd Llinellau’r Cymoedd gyda Thrafnidiaeth Cymru.

Mae’n siarad Cymraeg ac mae ganddo 30 mlynedd o brofiad gyda busnesau mawr cludiant, seilwaith, datblygu economaidd ac adeiladu ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat yn y Deyrnas Unedig. Cyn ymuno â Griffiths yn 2019, bu Tim yn gweithio mewn rolau arweiniol yn First Group, Network Rail a Llywodraeth Cymru ac mae ganddo hanes o gyflawni rhaglenni gweithredol, gweithgareddau cynnal a chadw a phrosiectau adeiladu mawr yn llwyddiannus.

Mae ganddo brofiad o gydweithio â phartneriaid ac mae’n aelod o’r gynghrair rheilffordd gyntaf o’i math i gael tystysgrif ISO44001.

Mae Tim yn benderfynol o wneud gwir wahaniaeth o ran Amrywiaeth a Chynhwysiant, sy’n cynnwys datblygu rhagor o fenywod i rolau rheng flaen ac arweinyddiaeth. Mae’n Llysgennad Tegwch, Cynhwysiant a Pharch ar ran y Cwmni a’r diwydiant adeiladu.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • MBA
  • Peiriannydd Siartredig
  • Rheolwr Prosiectau â Thystysgrif NEC3
  • Llysgennad Tegwch, Cynhwysiant a Pharch
  • Cymhwyster Llyfr Gwyrdd Trysorlys EF ar awduro Achosion Busnes
  • Cymwysterau Lean, Six Sigma a Kaizen
Connect on Linked

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page